Microsoft Hyper-V

Společnost Microsoft poskytuje virtualizační platformu Hyper-V ve dvou verzí buď jako roli operačního systému Windows Server 2008 R2 nebo jako samostatný produkt.

V systému Windows Server 2008 R2 je již vše potřebné pro podporu serverové virtualizace nedílnou součástí operačního systému – Windows Server 2008 R2 Hyper-V.

S Hyper-V technologií nové generace pro serverovou virtualizaci postavenou na hypervizoru, s pružnějším způsobem licencování, je vše jednodušší než kdykoli dříve využít výhody úspor nákladů, které Windows Server 2008 R2 přináší. Konsolidací více serverových rolí pomocí oddělených virtuální počítačů běžících na jednom fyzickém počítači můžete co nejvíce využít vaše investice do serverového hardware. Lze také efektivně provozovat více operačních systémů – Windows, Linux a další – souběžně na jediném serveru a plně využít výhod 64bitové architektury.

Výhody:

  • snížení nákladů na IThyperV

  • více operačním systémům může běžet na jednom fyzickém počítači jako virtuální počítače

  • možnost přesunutí málo vytížených serverů na menší počet fyzických počítačů

  • snižuje náklady spojené se správou IT, nákupem hardware a platbami za energie

  • dynamická IT infrastruktura


Naše služby:

Nabízíme poradenství a projektování při přípravě virtualizačních řešení a prodeje HW, implementaci a podporu portfolia produktů Microsoft. Máme zkušenosti s nasazením virtualizačních řešení Microsoft Hyper-V.

TWINSCOMP, s.r.o. je držitelem statusu Microsoft Certified Partner a několika odborných kompetencí.