Zálohování DAT

V dnešní době se stále najde spousta firem, které neřeší otázku zálohování dat. Patříte-li mezi tyto firmy měli byste tento problém neprodleně řešit. Nemáte-li zálohovaná data a dojde k nepředvídané ztrátě těchto dat např. porucha HW, SW, odcizení IT technologie, požáru atd., může dojít až ke ztrátě konkurence schopnosti a nebo k celkovému zániku Vaší společnosti.

Rádi pro Vás navrhneme komplexní řešení bezpečnosti a ochraně vašich dat včetně pravidelného zálohování. Zálohování dat probíhá bez jakéhokoliv zásahu uživatele a je nastaveno tak, aby probíhalo v nočních hodinách a nezdržovalo práci na síti a serveru. V případě výpadku nebo poruchy jsou k dispozici nejnovější zálohy, které mohou být obnoveny během krátké doby. V případě neprovedení zálohy např. nedostupnost datového uložiště atd. jsme informování reportem.

Způsoby zálohování a obnovy dat:DPM

  • záloha pomoci HW technologie (Zrcadlení dat, RAID 0,1,5)

  • ukládání dat na pevná či přenosná media (např. externí disky)

  • zálohování na tzv. pásková media (DAT)

  • obnova dat pomoci stínové kopie

  • replikování dat na jiný server

Po prozkoumání vaší situace a potřeby jsme schopni navrhnout způsob zálohy, přímo na míru Vašim požadavkům.