Homeoffice / Cloud

Homeoffice

zabezpečíme chod odkudkoliv

Homeoffice se stal nedílnou součástí našeho každodenního života. Uvědomujeme si, že aby mohly týmy v práci nebo studenti ve školách nadále efektivně spolupracovat, musí mít vhodné nástroje splňující nároky na:

  1. Bezpečnost
  2. Rychlost
  3. Spolehlivost
  4. Efektivitu

Jsme pro Vás připraveni zrealizovat projekt zřízení homeoffice pro Vaši společnost, distanční výuku ve škole či jakoukoliv jinou instituci. Administrátory proškolíme a vysvětlíme, jak nástroje používat bezpečně a eliminovat tak možná rizika ze strany koncových uživatelů. Vy se tak můžete věnovat tomu, co přináší vytváří skutečné hodnoty.

Používané nástroje

Image result for google classroom

Image result for google hangouts

Image result for teams

Cloud

computing

Co je to vlastně CLOUD?

Slýcháme to denně kolem Nás. Jde o poskytování služeb či programů uložených na serverech v Internetu s tím, že uživatelé k daným službám či programům můžou přistupovat tzv. odkudkoliv např. z webového prohlížeče nebo klienta dané aplikace.
Koncový uživatelé neplatí (v případě, placené služby) za vlastní software, nýbrž za jeho užívání. Nabídka služeb či aplikací je různorodá od kancelářských aplikací, operační systémy provozované v prohlížeči či systémy pro distribuované výpočty. Známé služby CLOUD COMPUTING například eyeOS, Cloud či iCloud, OFFICE365.

Technologie Cloud computingu se vyznačuje následujícími atributy:

  • Multitenancy – nebo-li “více nájmů”. Jedná se o tzv sdílení počítačových zdrojů mezi všemi uživateli
  • Velká škálovatelnost a elasticita – možnost měnit uživatelům výpočetní zdroje dle potřeby
  • Pay as you go – přístup je založen na principu kolik toho uživatel spotřebuje, tolik zaplatí
  • Aktualizovanost (Up-to-date) – veškerý software je automaticky aktualizovaný, uživatel nemusí/nemůže do tohoto procesu nijak zasahovat, vše zařídí poskytovatel dané služby
  • Přístup přes Internet – možnost připojení kdekoliv po celém světe

Image result for aws logo png